Døve tolke

Tidens Tegn Se alle

Døve tolke

Danske Døves Landsforbund, DDL, har modtaget 2,5 millioner kroner fra Social- & Integrationsministeriet. Pengene går til et pilotprojekt som skal afdække, hvordan en formel uddannelse af døve tolke kan skrues sammen.


Here you can see the uploaded contribution from the participating countries.


Be aware that after your contribution is uploaded, it will take some time before you will be able to see it.