CI Raporten


Tidens Tegn Se alle

CI Raporten


Klarer danske småbørn med CI sig bedst i Øst-, eller Vestdanmark? I den nye undersøgelse publiceret i maj nummeret af Danish Medical Journal - som er den danske lægeforenings tidsskrift på engelsk – står der at småbørn i Østdanmark udnytter deres CI bedre end jævnaldrende børn i Vestdanmark


Here you can see the uploaded contribution from the participating countries.


Be aware that after your contribution is uploaded, it will take some time before you will be able to see it.