Internationalt Karneval for Døve.

Tidens Tegn Se alle

Internationalt Karneval for Døve.

Det har lige været fastelavn, hvor alle børnene skulle klædes ud, men nu er det de voksnes tur. Den 31. marts afholdes International Carnival of the Deaf /Internationalt Karneval Carnival of the Deaf /Internationalt Karneval for Døve. I år er det tredje gang arrangementet bliver afholdt, arrangementet bliver afholdt i byen Modena i Italien. Ud over karnevallet, vil der også være arrangeret mange andre events, bl.a. vil der være optræden af forskellige tegnsprogs-performere.


Here you can see the uploaded contribution from the participating countries.


Be aware that after your contribution is uploaded, it will take some time before you will be able to see it.