Retssikkerhed?

Tidens Tegn Se alle

Retssikkerhed?


En hjørnesten i det danske demokrati er, at man kan få prøvet sin sag ved en dansk domstol – hvis man er døv så har man ret til tolkebistand. Men Jannie Jacobsen fik afslag på tolk i fogedretten.


Here you can see the uploaded contribution from the participating countries.


Be aware that after your contribution is uploaded, it will take some time before you will be able to see it.