Berigtigelse:

Skal måske slettes Se alle

Berigtigelse:

I et indslag d. 5. november, hvor vi fortæller om Dansk Ungdoms Fællesråds afslag af økonomisk støtte til Danske Døves Ungdomsforbund, DDU, siger vi fejlagtigt, at afslaget er begrundet i antallet af medlemmer. Dette er ikke korrekt. Afslaget af økonomisk støtte er alene baseret på den, efter DUF's vurdering, manglende aktivitet i 2 ud af 5 regioner. Vi beklager fejlen.


Here you can see the uploaded contribution from the participating countries.


Be aware that after your contribution is uploaded, it will take some time before you will be able to see it.